Medarbejderudvikling

Styrk resultaterne med personlig udvikling af medarbejderne

MedarbejderCoaching supporterer dine medarbejdere og giver det nødvendige skub i retning af  mere succes. Coachingen motiverer endvidere dine medarbejder til at skabe ekstraordinære resultater for sig selv og din virksomhed.

Handlingsorienteret rådgivning hjælper virksomheden med at skabe udvikling blandt medarbejderne, så I får det optimale ud af jeres ansatte.

Undersøgelser viser til stadighed, at glade og positive medarbejder yder mere.

 

 

 

Coachingen retter sig imod forskellige områder:

 • Mere kreativitet
 • Skabelse af sin egen motivation
 • Tage ansvar, ikke bare skubbe det over til andre
 • Værktøjer til stresshåndtering
 • Evnen til at skabe resultater
 • Robusthed
 • Planlægning og opnåelse af mål
 • Bedre kommunikationen
 • Balance mellem job og privat
 • Privatlivet, skilsmisser, børn som har det svært
 • Bedre planlægning
 • En smartere livsstil, med mere energi
 • Tænke positivt også når det er svært
 • Mere selvværd – bedre kollega

Ansvarsbevidste og motiverede medarbejdere

Giver færre sygedage. Det at kunne tackle stress, forandring og anden belastning på en mere ressourcestærk måde giver en højere arbejdsglæde. Vi hjælper jer samtidig med at indfri målsætningerne for virksomheden og for denenkelte medarbejder. Præcist. Målrettet og handlingsorienteret.

Fordele

1. Fokus på hvor ubalance/stressen opstår

2. Fokus på hvorfor ubalancer/stressen opstår

3. Fokus på hvordan ubalancer/stress påvirker medarbejderne

Udbytte

1. Minimerer risikoen for alvorlig stress og udbrændthed

2. Bedre fastholdelse af medarbejderne

3. Bedre ansvarsfølelse og commitment

4. Evt.handlingsorienterende anbefalinger til nærmeste leder

5. Større arbejdsglæde og mere motiveret medarbejder

6. Konflikter/misforståelser kan tages i opløbet

Info ang. medarbejderCoaching

Sted: Hellerupvej 43, 2 tv. 2900 Hellerup, eller i jeres virksomhed efter aftale

Pris: 1 gang kr. 1.500,- 10 gange kr. 12.000,- ex. moms, kan bruges af forskellige medarbejder

Tid: 1 time og 30 minutter

UA-21235547-1