Gør du noget hverdag som gør dig glad?

Lever du livet i et flow eller bremser du dig selv?

At skabe motivation og livsglæde, kan du gøre ved at fokusere på de overbevisninger

som giver dig energi og begejstring. Du kender det helt sikkert godt den dejlige følelse

du får, når du beskæftiger dig med ting som du synes er spændende og sjove. 

Du er fuldstændig koncentreret og fokuseret, føler et flow, alt og alle kan bare “komme an”.

Du føler dig heldig. Du er verdensmester. Så hvordan kan du få endnu mere af den følelse?

Prøv at tænk over hvornår du føler dig mest motiveret for noget, og hvad der skaber glæde

for dig? 

Er der nogle af de ting som du nu finder kedelige i din dagligdag, som du kan gøre på en

anden måde, som vil bevirke at du bliver mere motiveret? 

 

Gør noget som gør dig glad hver dag 

Prøv hver eneste dag at foretage dig ting som kan glæde dig. Jeg taler tit om

tiltrækningskraften, og den spiller jo netop også ind her. Jo mere positivitet, glæde og

motivation du får ind i hverdagen jo mere selvforstærkende vil det positive blive. 

Jeg tænker at med den rette motivation og de rette overbevisninger kan du opnå alt. 

Det bliver jo desværre også selvforstærkende, hvis du har en opgave eller et projekt

som du bare ikke orker at komme i gang med – hvis bare tanken om det gør dig noget

så træt. Du kan kun se problemer og energi har du intet af. Til gengæld har du masser

af undskyldninger, samtidig med at du måske bliver mere og mere stresset af hele

situationen. 

Hvor ligger forskellen? Nogle gange er vi fyldt med motivation og andre gange er vi totalt

drænet for energi og uden nogen form for inspiration? Hvis vi undersøger det lidt nærmere

og finder svar på det, vil det være meget nemmere i fremtiden at trylle motivationen frem. 

Både den følelsesmæssige og den mentale motivation er ofte bedst, hvis de begge er

repræsenteret. Det er selvfølgelig vigtigt at vi har tænkt vores målsætning godt igennem.

Men på den anden side kan det også være farligt, da det kan bevirke at man begynder

at tvivle på sig selv hvis man tænker for meget. 

 

Få dine inderste ønsker frem i lyset 

Det er vigtigt at vedkende sig sine inderste ønsker, og uanset hvilken frygt der må følge,

så se frygten i øjnene og gå efter det du ønsker. 

En vigtig ting at have for øje, er at du aldrig skal se dig selv som en fiasko, det kan godt

være det ikke lykkes første eller anden gang, men op på hesten igen. Husk at alt er muligt,

det skal nok lykkes hvis det altså er vigtigt nok for dig.

Sæt dig altid mål som inspirerer dig og dermed aktiverer dine ressourcer og motivation.

UA-21235547-1