Hvordan udvikler du dig som leder?

Udvikler du dig som leder? Eller er du perfekt?

Har du passionen, drivet, viljen og visionen, alt hvad der skal til for at 

du får succes? Finder andre dig spændende og inspirende og har lyst til

at følge dig. 

 

Evnen til at begejstre, få taget fat om tingene og udvikle dit team. 

 

Brænder du virkelig for det at lede, det er en grundlæggende forudsætning

for at blive godt til det. Det kræver disciplin og masser af fokus. 

Men tilgengæld kan du så sagtens også blive en effektiv og god leder. 

 

Det er klart at man ikke muligvis har alle færdighederne, men det 

handler om at anerkende dine styrker og svagheder. Finde muligheder for

hvordan du udnytter dine styrker, samtidig med at du finder måder at

overkomme dine svagheder på. En vigtig ting med ens svagheder er 

faktisk at anerkende du har dem. 

 

Lære at bruge de evner og værktøjer, de muligheder som du allerede har

adgang til. Og så bruge dem effektivt. 

 

Hvor godt kender du dig selv som leder? Hvad er dine styrker og svagheder?

Udnytter du dem optimalt?

Skriv dem ned, det kan faktisk også styrke din selvtillid at se hvor mange 

styrker du nok i virkeligheden har, hvis du nogengange er i tvivl. 

 

Hvilke egenskaber syntes du at man skal besidde for at være en god leder?

Hvad er de vigtigste karaktertræk og adfærd?

 

UA-21235547-1