Er du den perfekte leder?

Hvilken leder er du?


Hvordan reagere du ved udfordringer?

Ved forandringer og ændringer reagere vi alle

forskelligt. Nogen trækker på skulderen og

for andre er det krise og meget stressende.

Men jo bedre kommunikation fra lederen, jo

bedre forståelse fra medarbejdernes side.

Gør du det godt eller har du brug for at optimere?

 

Bliver du hurtigt negativ?

Når vi reagere negativt er det ofte fordi vi ikke

forstår budskabet og dermed bliver usikre.

Prøv at være opmærksom på dette.

Altså mangende forståelse, for få informationer,

forvirring, uklarhed.

 

 • Hvad er baggrunden?
 • Hvad er formålet?
 • Hvilken betydning har det for mig?

 

Er spørgsmål man måske vil stille sig selv…

 

Følelser spiller også ind

Vi reagere også følelsemæssigt på det:

Forandringen opfattes som en trussel, den

kan skabe angst. Så man forsvare sig.

Måske frygt for ikke at kunne slå til i fremtiden,

pga. ny viden og manglende kompetencer.

 

Her kommer 6 lederstile. Hvilken er du?

Ref. Daniel Goleman

 

Beordrende

 • klare direktiver
 • tæt kontrol
 • giver kritik
 • dialogen ikke i fokus
 • klare meldinger

 

Ekspempelsættende

 • går forest
 • stort – drive
 • pacer andre igennem egen store indsats
 • fokus på den individuelle præstation
 • resultatfokus frem for personfokus

 

Gennemslagskrafig

 • formulerer vision
 • sætter mål og rammer
 • synlig med lune og charme
 • ej demokratisk

 

Demokratisk

 • medarbejderne involveres
 • fælles dialog og fælles beslutninger
 • orienteret mod enighed

 

Tilknyttende

 • skaber positiv stemning
 • anerkendende
 • undgår kritisk feedback
 • øje for helheden

 

Coachende

 • støtter og spørger frem for instruktioner
 • delegerende
 • opmuntrende
 • fokus på den enkeltes optimale udvikling

 

Har du den mest effektive ledelsesform,

eller kan du lære noget fra de andre

lederstile?

 

UA-21235547-1