Hvilke briller har du på…?

Om vores problemer giver stress eller ikke, afhænger i høj grad

om hvordan vi ser en bestemt begivenhed og hvilken energi

vi ligger i den.

Vi tolker verden igennem vores helt personlige briller, og ja disse

briller kan jo nogen gange godt trænge til at blive pudset.

 

Når der opstår en fare, kræver det at vi er ekstra opmærksomme,

så vi kan reagere hurtigt. Måske bliver vi nød til at gøre noget andet

end vi plejer i den situation.

 

Uanset hvad som vi kommer ud for, vil der altid være døre der lukkes

og nye som åbnes.

Det er klart svært at forholde sig til når man måske står i skidt og kanal

op til halsen.

Alle kriser rummer muligheder for nye ting i livet og kan give en dybere

Selvindsigt.

 

Der er forskellige faktorer som kan hjælpe med at gøre en modstandsdygtig

over for stress.

 

  • Et godt socialt netværk
  • Motion
  • Humor
  • Accept af en selv
  • At tage ansvar for en liv
  • Mening med livet
  • At være hjælpsom og venlig
  • Acceptere forandring

 

At give sig selv plads. Det at grine ad sig selv, er altid befriende. Være large

omkring de fejltrin man måske har lavet og i stedet glæde sig over at man

trods alt prøvede.

 

Jeg syntes at noget af det værste må være at sidde som gammel og tænke

på alt det man ikke fik gjort.

 

Giv den gas og lev dit lev fuldt ud, sid ikke som gammel og vær bitter

over alt det du ikke gjorde. Do it.

 

 

 

 

UA-21235547-1